Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 

Zadanie I.1 -  organizacja zajęć treningowych, organizacja lub udział w zgrupowaniach, udział w rozgrywkach, zawodach oraz turniejach w różnych dyscyplinach sportu i w różnych grupach wiekowych;

Zadanie I.2 -  organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych na terenie gminy Łask.