Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: