Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: