Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie I. 1- organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu i w różnych grupach wiekowych

 

Załączniki: