Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: