Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: