Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: