Wykonanie I etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14