Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Łasku informuje, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poł. w  Łasku w obrębie 15, w obrębie 13 i w Bałuczu, poza przetargiem (na rzecz współwłaścicieli ) poł. w Łasku w obrębie 18, poza przetargiem (na rzecz użytkownika wieczystego) poł. w Łasku w obrębie 4 i w Okupie Małym, przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Łasku  przy Al. Niepodległości obręb 14.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 31.05.2022 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 21.06.2022r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.

 

 

                                                                                                                                          Burmistrz Łasku   

                                                                                                                           Gabriel Szkudlarek