Wykłady i prelekcje o Łasku

Data: 
3 czerwiec, 2022 - 13:00

Miejsce: ŁDK
Organizator: gmina Łask

13:00 – prelekcja Arkadiusza Cieślaka dla młodzieży pt. „Zarys historii Łasku”
16:00 – wykład prof. UW Piotra Tafiłowskiego pt. „Nie tylko Statuty” – książka w działalności Jana Łaskiego”
17:00 – wykład dr. Cezarego Jastrzębskiego pt. „Jan z Łaska (Młodszy) – dokonania reformacyjne i dziedzictwo regionalne”.