Wybory do Izb Rolniczych 2023 – obwieszczenie

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 26 w Łasku podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji — Wiesław Kubiak,
  2. Wiceprzewodniczący Komisji — Stanisław Bordowicz,
  3. Sekretarz Komisji — Ewa Krysiak-Miksa,
  4. Członek Komisji — Renata Fidyk,
  5. Członek Komisji — Monika Stelmaszewska.

Siedziba Komisji w dniu wyborów tj. 24.09.2023 r. - Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 1, 98-100 Łask.

Komisja pełni dyżury w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku (III piętro, pok. 76):

- w dniu 04.09.2023 r. w godz. od 9.00 do 15.00

po tej godzinie kontakt pod nr telefonu 43 676 83 50.

 

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 35 lub 34) od dnia 25.08.2023r. do dnia 31.08.2023 r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do komisji okręgowych odbywa się w dniu 04.09.2023 r., w godz. 9.00-15.00 w Urzędzie Miejskim w Łasku, III piętro, pok. 76.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu

-zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie niniejsza niż liczna mandatów - odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż Liczba mandatów - w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023 r.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji

Wiesław Kubiak 

Załączniki: