Wnioski o zakup węgla w roku 2023

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres

od 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 16 stycznia 2023 r.

 

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

W roku 2023 w dalszym ciągu będą realizowane wnioski o zakup węgla przyjęte na okres do dnia 31.12.2022 r. Na realizację zapotrzebowania wynikającego z wszystkich wniosków złożonych w roku 2022 Gmina Łask potrzebuje niespełna 2.500 ton węgla.

Do dnia 31.12.2022 r. dostarczone zostało 569,60 ton węgla, co  oznacza, że na pełną realizację wszystkich wniosków złożonych tylko w 2022 roku potrzeba jeszcze ok. 1.930 ton.

Czekamy na realizację dostaw przez Polską Grupę Górniczą S.A. pozostałej części węgla wynikającej z oferty na rok 2022, tj. 290 ton oraz nowej oferty na rok 2023 w ilości 2079 ton.

Zgodnie z zawartymi ofertami z PGG S.A.  w 2023 roku Gmina Łask powinna otrzymać łącznie ok. 2369 ton węgla. Spodziewamy się, że nie pokryje to Państwa zapotrzebowania na zakup węgla i czynimy starania o zwiększenie przedstawionej nam oferty.

W związku z powyższym, informujemy, że dopiero po zrealizowaniu zapotrzebowania wynikającego z wniosków przyjętych w urzędzie w okresie od 09.11.2022 r. do 16.12.2022 r. rozpoczniemy sprzedaż węgla na podstawie wniosków, które zostaną złożone o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do 30.04.2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie do 3 ton węgla na sezon grzewczy w latach 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup paliwa stałego na okres do dnia 31.12.2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy.

Osoba, która nie złożyła wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do dnia 31.12.2022 r., a złoży wniosek na okres do dnia 30.04.2023 r. w ilości do 3 ton będzie mogła otrzymać w pierwszej kolejności 1,5 tony węgla, a następnie w miarę dostępnej ilości węgla umożliwiony zostanie zakup pozostałej przysługującej ilości.

Procedura zakupu preferencyjnego paliwa stałego będzie realizowana jak w przypadku wniosków na rok 2022.