Wniosek gminy Łask w czołówce wstępnej listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

W komunikacie Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2014 roku przedstawiono wstępną listę rankingową wniosków o dofinasowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2015 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. Wniosek Gminy Łask pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie Małym” na 45 wniosków zakwalifikowanych uplasował się na 6 miejscu wśród dróg gminnych w województwie łódzkim, a 1 spośród gmin powiatu łaskiego. 

W ramach zadania planowane jest:

-      wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 1231,03 mb,

-      wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-      wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Okupie,

-      wykonanie progów zwalniających.

 Wnioskowana dotacja stanowić będzie 50% kosztów realizacji zadania, tj. 411 500,00 zł.