WFOŚiGW w Łodzi: datacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi czeka na Państwa wnioski.

Do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania środków osoby fizyczne mogą składać do WFOŚiGW w Łodzi wnioski na:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

https://www.wfosigw.lodz.pl/.../976-ogloszenie-o-naborze-3

  • wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

https://www.wfosigw.lodz.pl/.../975-ogloszenie-o-naborze-2

  • usuwanie wyrobów zawierających azbest

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktu.../974-ogloszenie-o-naborze

Szczegóły na naszej stronie www.wfosigw.lodz.pl w zakładce "Aktualności".

Zapraszamy!