Warto zachować czujność!

Ulotka informacyjna KGP dot. działań profilaktycznych mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na proceder handlu ludźmi oraz cyberzagrożenia.