Walne Zgromadzenie członków Wspólnoty Gruntowej miasta Łask

Wspólnota Gruntowa miasta Łask zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 18.00 w sali Restauracji „PRAGA" w Łasku przy ul. Kilińskiego 102 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Wspólnoty Gruntowej miasta Łask.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego do przeprowadzenia zebrania oraz protokolanta.
  3. Poddanie pod głosowanie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wspólnoty.
  5. Zgłoszenie kandydatów Zarządu Wspólnoty.
  6. Głosowanie, ustalenie i ogłoszenie wyników na członków Zarządu Wspólnoty.
  7. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
  8. Głosowanie, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania na członków Komisji Rewizyjnej.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.