Utrudnienia dla pieszych

Gmina Łask informuje, że w miesiącu lipcu bieżącego roku w ulicy Chabrowej oraz na odcinku ulicy Batorego (od ulicy Chabrowej do przejazdu kolejowego) realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z faktem, że kanalizacja sanitarna zaprojektowana została w linii chodnika położonego wzdłuż ulicy Batorego, na wskazanym powyżej odcinku wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym. Wykonawcą robót budowlanych jest firma MARKBUD SPÓŁKA Z O.O. z Poddębic.