Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Łask  planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym niezbędne jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.

Rolnicy zainteresowani udziałem ww. programie proszeni są o składanie formularzy  zgłoszeniowych w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku (Biuro Obsługi Interesanta).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. nr 50) oraz na stronie www.lask.pl, w zakładce rolnictwo.

Jednocześnie informuję, że Gmina przystąpi do realizowania zadania pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.