Urząd Skarbowy w Łasku informuje

W Urzędzie Skarbowym w Łasku nie ma już kasy

– podatki trzeba płacić gdzie indziej

- zwroty gotówkowe nadpłat z zeznań rocznych zrealizuje Urząd Pocztowy w Łasku

Informujemy, że od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Skarbowym w Łasku jak i we wszystkich urzędach skarbowych w kraju przestają funkcjonować punkty zastępczej obsługi kasowej.

W związku z tym podatnicy mogą dokonywać wpłat należności budżetowych:

  • w formie gotówkowej: w placówkach pocztowych, bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub innych instytucjach płatniczych,
  • w obrocie bezgotówkowym wykorzystując np. bankowość elektroniczną.

Ponadto informujemy, że zwroty nadpłat z zeznań rocznych podatników nie prowadzących działalności gospodarczejbędą realizowane:

  • na zgłoszony rachunek bankowy (można tego dokonać wypełniając: część N zeznania PIT-37 lub formularz ZAP-3),
  • przekazem pocztowym,
  • gotówką w Urzędzie Pocztowym w Łasku, ul. Żeromskiego 11/15.

Najszybszą i najbezpieczniejszą formą zwrotu nadpłaty jest zwrot na zgłoszony rachunek bankowy. Zachęcamy do zgłaszania/aktualizacji rachunku bankowego.