Uroczyste otwarcie drogi Wrzeszczewice-Kiki oraz miejscowej świetlicy

Wrzeszczewice mają powód do dumy. W ubiegły piątek (31 stycznia) dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanej drogi Wrzeszczewice-Kiki oraz miejscowej świetlicy. Na uroczystości były obecne m.in. władze gminy Łask oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Andrzej Górczyński - członek zarządu i Małgorzata Sibińska - zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonawcą drogi Wrzeszczewice-Kiki była firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, a wartość prac to 1.249.574,02 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 98.480 zł ze środków budżetu woj. łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

 

Kompleksowy remont świetlicy we Wrzeszczewicach kosztował 545.483,68 zł. Prace wykonała firma KRIS – BUD Krzysztof Jóźwik z Dębołęki.

Projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie wysokości 64.130 zł.

Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach.