Ulica Lipowa w Okupie Małym z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warto podkreślić, że w tym przypadku kryteria przeprowadzonego naboru były w pełni transparentne i znane składającym wnioski o dofinansowanie.

Wniosek gminy Łask na zadanie „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” znalazł się na 3. miejscu (na 57 wniosków) uzyskując pomoc finansową wysokości 1 662 736,00 zł (63,63%). Całkowity koszt operacji wynosi 2 699 302,90 zł. W związku z zawartą umową o dofinansowanie jeszcze w marcu ogłoszony będzie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem wykonania do końca października 2023 r.