Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2020 r.

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
10 wrzesień, 2020
Termin składania ofert: 
25 wrzesień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
25 wrzesień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14