Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2019 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
15 maj, 2019
Termin składania ofert: 
18 czerwiec, 2019 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
18 czerwiec, 2019 - 11:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14