Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

Gmina Łask informuje o realizacji zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku”

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: GMINA ŁASK

Wartość realizowanego zadania: 2.314.764 PLN

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w wysokości:

  • pożyczka w kwocie 1.000.000 PLN,
  • dotacja w kwocie  1.000.000 PLN