Szkolenie chemizacyjne dla rolników

Rada Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. (piątek), o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Buczku (ul. Główna 20, 98-130 Buczek).

Szkolenie będzie poświęcone stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego – tzw. „szkolenie chemizacyjne”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia chemizacyjnego.