System identyfikacji i rejestracji zwierząt

W związku z wejściem w życie z dniem 6 stycznia 2023 r. Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że do komputerowej bazy danych ARiMR oprócz bydła, owiec, kóz i świń ewidencjonowanych dotychczas w rejestrze zwierząt gospodarskich, należy wg nowej ustawy zgłaszać również zwierzęta z gatunków:

- KONIOWATE — 3 miesiące od wejścia w życie ustawy rejestracja działalności i zgłoszenie zwierząt,

- WIELBŁĄDOWATE I JELENIOWATE — rejestracja działalności 6 m-cy od wejścia w życie usta y, a oznakowanie i zgłoszenie zwierząt 18 m-cy od wejścia w życie ustawy (ale najpóźniej w dniu opuszczenia stada),

- ZAKŁADY DROBIU — TAKŻE CHÓW PRZYDO MOWY, CZYLI DRÓB HODOWANY NA WŁASNE POTRZEBY — rejestracja zakładu 3 miesiące od wejścia w życie ustawy.