Informacja o możliwości zakupu węgla za preferencyjną cenę.

 

Gmina Łask ogłasza sprzedaż końcową węgla kamiennego

Zachęcamy do zakupu węgla z polskich kopalń.

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Gmina Łask informuje, że od dnia 15 czerwca 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową węgla.

 

Dostępny sortyment węgla oraz ilość:

1.     GROSZEK (od 5 mm do 25 mm) – 318,97 t

        · karlik
        · groszek II Wesoła

2.     GROSZEK Marcel (od 8 mm do 31,5 mm) – 61,7 t

3.     ORZECH (od 25 mm do 80 mm) – 52,26 t

Cena węgla:

pkt 1 i 3 – 1850 zł brutto za tonę

pkt 2 – 1760 zł brutto za tonę

Cena nie obejmuje kosztu transportu.

 

Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie nowych wniosków.

 

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. i będą rozpatrywane zgodnie z  kolejnością wpływu do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Sprzedaż będzie realizowana do 31 lipca 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla w ramach ogłoszonej sprzedaży końcowej jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy jest możliwy zakup węgla przez mieszkańców z innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

druk wniosku do wydruku

druk wniosku na ePUAP

informacja o procedurze sprzedaży węgla

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy!
 

Informujemy, że zakończenie realizacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. planowane jest na dzień 9 czerwca 2023 r.

Po tym terminie planowane jest rozpoczęcie sprzedaży końcowej węgla. Więcej informacji już wkrótce.

 

 

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2023 r. obniżamy cenę zakupu węgla kamiennego sortymentu groszek z KWK ROW Ruch Marcel, który można kupić również poza kolejnością składania wniosków, na 1.850 zł za tonę. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 43 676 83 50 lub 43 676 83 49.

 

 

 

 

 

Sprzedaż węgla – minął termin przyjmowania wniosków  

Informujemy, że 15 kwietnia 2023 r. minął termin przyjmowania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego w gminie Łask

 

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu poza kolejnością składania wniosków węgla kamiennego sortymentu groszek z KWK ROW Ruch Marcel o następujących parametrach:
 • Wymiar ziarna – 8,0 ÷ 31,5 [mm]
 • Nadziarno największa zawartość – 10,0  [%]
 • Największy wymiar ziarna – 50,0 [mm]
 • Podziarno największa zawartość – 10,0 [%]
 • Wartość opałowa - Qi r – 30 000 ÷ 32 999 [kJ/kg]
 • Zawartość popiołu - Ar – max - 6,0 [%]
 • Zawartość siarki całkowitej - Str – max - 0,60 [%]
 • Zawartość wilgoci całkowitej - Wtr – max - 7,0 [%]
 • Zawartość części lotnych - Vdaf – 30,00 ÷ 36,00 [%]
 • Spiekalność - RI – 30 ÷ 60
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 43 676 83 50 lub 43 676 83 49.
 
Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

 

 

 

PRZYPOMINAMY!
 

 1. Wpłaty na konto gminy nr 51 1240 6292 1111 0011 2043 7466 za zakup węgla należy dokonywać po uzyskaniu informacji telefonicznej od pracownika Urzędu Miejskiego w Łasku o przydzielonej ilości węgla.
   
 2. W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: imię i nazwisko wnioskodawcy, przedmiot zakupu (sortyment np. orzech, kostka, groszek), ilość ton
   
 3. Cena za 1 tonę 1900 zł.
 4. Procedura realizacji zakupu

 

Gmina Łask zgłosiła zapotrzebowanie na 2625 ton na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Gmina Łask otrzymała  pierwszą ofertę na 2079 ton węgla. Po wystosowaniu apelu, 26.01.2023 r. samorząd otrzymał skorygowaną ofertę na 2592 tony węgla

 
Działania Gminy Łask w celu zwiększenia i usprawnienia dostaw węgla:
 
 
 
Dostawy węgla w Gminie Łask w roku 2023:
 
Data Rodzaj Ilość
10.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. orzech 26,46 t
12.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. orzech 26,60 t
12.01.2023 r.  kostka-z 20,30 t
12.01.2023 r. kostka-s 19,94 t
16.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. orzech 26,60 t
17.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. ekogroszek 26,08 t
18.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. orzech 26,20 t
19.01.2023 r. kostka-z 27,00 t
19.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 26,16 t
20.01.2023 r.  ekogroszek 26,12 t
23.01.2023 r.  orzech-z 26,00 t
24.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 26,98 t
24.01.2023 r. ekogroszek 26,20 t
24.01.2023 r. kostka-s 26,38 t
25.01.2023 r. orzech-z 27,00 t
26.01.2023 r. orzech-z 26,80 t
26.01.2023 r. ekogroszek 26,16 t
27.01.2023 r. kostka-s 26,00 t
27.01.2023 r. kostka-z 26,18 t
27.01.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 26,80 t
31.01.2023 r.  ekogroszek 26,60 t
01.02.2023 r. orzech-s 26,26 t
02.02.2023 r. ekogroszek 26,24 t
03.02.2023 r. kostka-z 26,20 t
03.02.2023 r. ekogroszek 26,28 t
06.02.2023 r. orzech-z 26,80 t
08.02.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 26,60 t
08.02.2023 r. kostka - z 26,26 t
08.02.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 26,82 t
09.02.2023 r. - z oferty na 2022 r. groszek 2 2,00 t
09.02.2023 r.  kostka-w 17,40 t
09.02.2023 r.  kostka-p 11,84 t
09.02.2023 r.  kostka-j 11,40 t
09.02.2023 r.  kostka-m 10,52 t
09.02.2023 r.  orzech-m 17,16 t
09.02.2023 r.  orzech-j 3,6 t
09.02.2023 r.  pieklorz ekogroszek 12,72 t
09.02.2023 r.  groszek 2-s 16,24 t
09.02.2023 r.  retopal ekogroszek-z  15,80 t
09.02.2023 r.  retopal ekogroszek-p  9,36 t
09.02.2023 r.  orzech-s 15,98 t
09.02.2023 r.  ekogroszek 26,26 t
16.02.2023 r.  ekogroszek 26,62 t
16.02.2023 r.  orzech-z 26,50 t
17.02.2023 r. ekogroszek 26,24 t
17.02.2023 r. ekogroszek 52,28 t
17.02.2023 r. orzech-z 26,26 t
20.02.2023 r. orzech-z 26,70 t
21.02.2023 r. ekogroszek 26,30 t
22.02.2023 r. ekogroszek 26,94 t
22.02.2023 r. ekogroszek 26,28 t
24.02.2023 r. kostka-s 26,00 t
27.02.2023 r. orzech-s 25,68 t
27.02.2023 r. ekogroszek 26,80 t
01.03.2023 r. ekogroszek 26,22 t
01.03.2023 r. orzech-z 26,80 t
01.03.2023 r. ekogroszek 26,30 t
03.03.2023 r. ekogroszek 26,66 t
08.03.2023 r. orzech-z 26,80 t
10.03.2023 r. orzech-s 26,26 t
10.03.2023 r. orzech-z 26,80 t
13.03.2023 r. orzech-s 25,76 t
14.03.2023 r. kostka-s 25,50 t
14.03.2023 r. orzech-s 26,88 t
17.03.2023 r. orzech-s 26,78 t
17.03.2023 r. orzech-s 26,18 t
17.03.2023 r. ekogroszek 25,96 t
20.03.2023 r. orzech-s 26,70 t
23.03.2023 r. kostka-s 26,30 t
23.03.2023 r. orzech-s 25,96 t
23.03.2023 r. ekogroszek 26,06 t
24.03.2023 r. kostka-s 26,00 t
24.03.2023 r. orzech-s 26,90 t
24.03.2023 r. orzech-s 26,44 t
03.04.2023 r. kostka-s 25,66 t
03.04.2023 r. ekogroszek 25,76 t
06.04.2023 r. ekogroszek 25,54 t
06.04.2023 r. ekogroszek 26,08 t
11.04.2023 r. ekogroszek 25,78 t
17.04.2023 r. orzech-s 25,86 t
18.04.2023 r. ekogroszek 25,72 t
19.04.2023 r. ekogroszek 25,92 t
19.04.2023 r. orzech-s 26,04 t
20.04.2023 r. ekogroszek 26,34 t
24.04.2023 r. kostka-s 52,28 t
24.04.2023 r. ekogroszek 26,30 t
24.04.2023 r. ekogroszek 25,54 t
24.04.2023 r. groszek 2-w 25,54 t
25.04.2023 r. kostka-s 51,46 t
25.04.2023 r. kostka-s 25,94 t
25.04.2023 r. ekogroszek 25,88 t
26.04.2023 r. kostka-s 26,20 t
27.04.2023 r. orzech-s 25.68 t
28.04.2023 r. ekogroszek 26,04 t
28.04.2023 r. ekogroszek 26,48 t
     
     
  Łącznie:  2390,20 t
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres

od 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 16 stycznia 2023 r.

 

 

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

W roku 2023 w dalszym ciągu będą realizowane wnioski o zakup węgla przyjęte na okres do dnia 31.12.2022 r. Na realizację zapotrzebowania wynikającego z wszystkich wniosków złożonych w roku 2022 Gmina Łask potrzebuje niespełna 2.500 ton węgla.

Do dnia 31.12.2022 r. dostarczone zostało 569,60 ton węgla, co  oznacza, że na pełną realizację wszystkich wniosków złożonych tylko w 2022 roku potrzeba jeszcze ok. 1.930 ton.

Czekamy na realizację dostaw przez Polską Grupę Górniczą S.A. pozostałej części węgla wynikającej z oferty na rok 2022, tj. 290 ton oraz nowej oferty na rok 2023 w ilości 2079 ton.

Zgodnie z zawartymi ofertami z PGG S.A.  w 2023 roku Gmina Łask powinna otrzymać łącznie ok. 2369 ton węgla. Spodziewamy się, że nie pokryje to Państwa zapotrzebowania na zakup węgla i czynimy starania o zwiększenie przedstawionej nam oferty.

W związku z powyższym, informujemy, że dopiero po zrealizowaniu zapotrzebowania wynikającego z wniosków przyjętych w urzędzie w okresie od 09.11.2022 r. do 16.12.2022 r. rozpoczniemy sprzedaż węgla na podstawie wniosków, które zostaną złożone o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do 30.04.2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie do 3 ton węgla na sezon grzewczy w latach 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup paliwa stałego na okres do dnia 31.12.2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy.

Osoba, która nie złożyła wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres do dnia 31.12.2022 r., a złoży wniosek na okres do dnia 30.04.2023 r. w ilości do 3 ton będzie mogła otrzymać w pierwszej kolejności 1,5 tony węgla, a następnie w miarę dostępnej ilości węgla umożliwiony zostanie zakup pozostałej przysługującej ilości.

 

Procedura zakupu preferencyjnego paliwa stałego będzie realizowana jak w przypadku wniosków na rok 2022.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

16 grudnia 2022 r. minął termin przyjmowania wniosków na zakup węgla w ramach ubiegłorocznego limitu. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach ubiegłorocznego limitu powiększy limit w roku 2023.

 

Gminę Łask zgłosiła zapotrzebowanie na 2875 ton węgla do końca 2022 roku.

Gmina Łask otrzymała ofertę na 1026 ton węgla. Oferta przedstawiona przez PGG S.A. na dzień podpisania umowy opiewa na dostawy następujących ilości i sortymentów:

 

 

 

Działania Gminy Łask w celu zwiększenia i usprawnienia dostaw węgla:

 

Dostawy węgla w Gminie Łask w roku 2022:

Data Rodzaj Ilość
01.12.2022 r. groszek 2 26,40 t
02.12.2022 r. groszek  25,34 t
06.12.2022 r. groszek  25,64 t
12.12.2022 r. ekogroszek 26,20 t
14.12.2022 r.  orzech 25,54 t
19.12.2022 r.  ekogroszek 25,96 t
20.12.2022 r.  groszek  26,70 t
21.12.2022 r.  orzech 25,82 t
21.12.2022 r.  orzech 26,84 t
22.12.2022 r.  orzech 26,28 t
22.12.2022 r.  ekogroszek 26,02 t
23.12.2022 r.  ekogroszek 26,20 t
23.12.2022 r.  groszek  26,86 t
27.12.2022 r.  ekogroszek 26,80 t
27.12.2022 r.  groszek  26,00 t
28.12.2022 r.  groszek  26,66 t
28.12.2022 r.  orzech 25,40 t
29.12.2022 r.  orzech 27,00 t
29.12.2022 r.  groszek 2 26,06 t
30.12.2022 r.  ekogroszek 26,10 t
30.12.2022 r.  ekogroszek 26,14 t
30.12.2022 r.  groszek 2 19,64 t
     
  Łącznie: 569,60 t

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 29.11.2022 r. 

 

W wyniku skutecznych negocjacji łaskiemu samorządowi udało się ustalić ostateczną cenę sprzedaży tony węgla na poziomie 1900 zł brutto. Pierwotnie miało to być 1980 zł.

 • Pierwsza dostawa 25 ton groszku z polskiej kopalni Marcel trafi za chwilę do składu NDS Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej13 w Łasku.
 • Od jutra (30 listopada)  pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku będą powiadamiać telefonicznie pierwsze uprawnione osoby o możliwości zakupu węgla. Tym samym rozpoczynamy procedurę sprzedaży węgla przez Gminę Łask dla naszych mieszkańców.

Gmina Łask zabiega o kolejne, szybkie dostawy węgla.

 

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 23.11.2022 r.

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. Składanie wniosków

Wnioski o zakup węgla na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łasku od dnia 9 listopada b.r.  do dnia 16 grudnia 2022 r.  

WZÓR WNIOSKU

O możliwości składania wniosków o zakup węgla na okres od 01.01.2023 r. poinformujemy w późniejszym terminie.

Uwaga!

Wstępne zapotrzebowania na zakup węgla, składane przez Mieszkańców w Urzędzie Miejskim  w Łasku w  dniach  24-25 października br. nie są automatycznie traktowane jak złożenie wniosku. W celu zakupu węgla po preferencyjnej cenie konieczne jest złożenie właściwego wniosku.

 

2. Weryfikacja wniosków

Wszystkie złożone wnioski o zakup węgla po sprawdzeniu ich kompletności, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu, są weryfikowane pod kątem uprawnień do dodatku węglowego.

Weryfikacji dokonuje:

 • MGOPS w Łasku w zakresie rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy,
 • Urząd Miejski w Łasku, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy w MGOPS.

 

3. Czynności związane z zakupem

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, zgodnie z kolejnością jego wpływu do Urzędu, skontaktuje się z Państwem (na podany we wniosku nr telefonu lub email) pracownik Urzędu Miejskiego w Łasku w celu przekazania informacji o sfinansowaniu zakupu i odbioru węgla.

Ze względu na mniejsze ilości węgla zaoferowanego gminie w stosunku do złożonego zapotrzebowania, sprzedaż węgla odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz otrzymanego sortymentu z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Procedura realizacji zakupu

Dystrybucję węgla będą prowadzić składy:

 • Translok. S.j. - ul. Kolejowa 2, 98-100 Łask, tel. 43 675 20 23
 • Stos Piotr P.P.H.U. „STOS-BUD”, - ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676 14 45
 • NDS Sp. z o.o.- ul. Kolejowa 13, 98-100 Łask, tel. 43 675 23 85
 • P.T.H.U. „Go-Trans” Małgorzata Rakocińska, - ul. Krakowska 3, 98-100 Łask, tel. 695 541 589

4. Ceny

 • cena zakupu węgla wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę (nie obejmuje innych kosztów, jak np. workowanie, transport itp.),
 • cena usługi transportowej bez względu na miejsce docelowe na terenie gminy oferowana przez składy węgla wynosi 62 zł brutto za 1 kurs.

 

5. Pozostałe informacje

Gmina Łask w dniu 18 listopada 2022 r. podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na potrzeby zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych na okres do 31.12.2022 r.

Złożone przez Gminę Łask zapotrzebowanie na rodzaj i ilość węgla kamiennego określone na podstawie wstępnego rozpoznania opiewało łącznie na 2875 ton, z tego:

 • ekogroszek/groszek: 1700 t,
 • gruby: 1150 t,
 • miał: 25 t.

Oferta przedstawiona przez PGG S.A. na dzień podpisania umowy opiewa na dostawy następujących ilości i sortymentów:

2022

Gmina Łask czeka na wskazanie daty pierwszej dostawy

i czyni starania o zwiększenie przyznanej ilości węgla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 22.11.2022 r.

 

Gmina Łask podpisała umowy z lokalnymi składami węgla:

 • Translok. S.j. -ul. Kolejowa 2, 98-100 Łask, tel. 43 675 20 23
 • Stos Piotr P.P.H.U. „STOS-BUD”, ul. kolejowa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676 14 45
 • NDS Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 13, 98-100 Łask, tel. 43 675 23 85
 • P.T.H.U. „Go-Trans” Małgorzata Rakocińska, - ul. Krakowska 3, 98-100 Łask, tel. 695 541 589

Uwaga!

Sprzedaż węgla rozpocznie się dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonych składów na terenie naszej gminy z punktu dystrybucyjnego spółki skarbu państwa. Czekamy na wskazanie terminu dostawy.

Szczegóły już jutro.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Łask przystąpiła do rządowego projektu sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych  warunkach, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236).

Trwają czynności organizacyjne związane z podpisaniem umowy z uprawnionym  podmiotem do prowadzenia sprzedaży gminie paliwa stałego oraz rozmowy z lokalnymi dostawcami na jego dystrybucję dla mieszkańców.

Gmina będzie mogła rozpocząć sprzedaż węgla dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonego składu na terenie naszej gminy z punktu dystrybucyjnego spółki skarbu państwa.

Wstępna procedura zakupu węgla przez osoby fizyczne na potrzeby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Łask będzie wyglądała następująco:

 1. Złożenie wniosku o zakup.
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku.
 4. Uiszczenie opłaty za zakup węgla i odebranie faktury.
 5. Odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu.

Na jedno gospodarstwo domowe przypada max. 1,5 t węgla w 2022 r. i 1,5 t tego opału w 2023 r. w cenie nie wyższej niż 2000 zł/tonę.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego.

 

„Wzór wniosku wraz z procedurami gdzie należy składać wnioski oraz wszystkie istotne informacje na temat zakupu preferencyjnego będą Państwu przedstawiane na bieżąco na stronie BIP (Zakup węgla)  https://bip.lask.pl/2215/208/sprzedaz-wegla.html

 

O dalszych czynnościach w sprawie będziemy informować na stronach Łaskiego Serwisu Samorządowego oraz Facebooku (oficjalny profil gminy Łask). Śledź Nas!

 

 

Łącznie:

 

ekogroszek

 

orzech-z

 

orzech-z

 

ekogroszek

 

ekogroszek

 

 

ekogroszek

 

kostka-s

 

kostka-s