Informacja o możliwości zakupu węgla za preferencyjną cenę.

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 29.11.2022 r.

 

W wyniku skutecznych negocjacji łaskiemu samorządowi udało się ustalić ostateczną cenę sprzedaży tony węgla na poziomie 1900 zł brutto. Pierwotnie miało to być 1980 zł.

 • Pierwsza dostawa 25 ton groszku z polskiej kopalni Marcel trafi za chwilę do składu NDS Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej13 w Łasku.
 • Od jutra (30 listopada)  pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku będą powiadamiać telefonicznie pierwsze uprawnione osoby o możliwości zakupu węgla. Tym samym rozpoczynamy procedurę sprzedaży węgla przez Gminę Łask dla naszych mieszkańców.

Gmina Łask zabiega o kolejne, szybkie dostawy węgla.

 

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 23.11.2022 r.

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. Składanie wniosków

Wnioski o zakup węgla na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łasku od dnia 9 listopada b.r.  do dnia 16 grudnia 2022 r.  

WZÓR WNIOSKU

O możliwości składania wniosków o zakup węgla na okres od 01.01.2023 r. poinformujemy w późniejszym terminie.

Uwaga!

Wstępne zapotrzebowania na zakup węgla, składane przez Mieszkańców w Urzędzie Miejskim  w Łasku w  dniach  24-25 października br. nie są automatycznie traktowane jak złożenie wniosku. W celu zakupu węgla po preferencyjnej cenie konieczne jest złożenie właściwego wniosku.

 

2. Weryfikacja wniosków

Wszystkie złożone wnioski o zakup węgla po sprawdzeniu ich kompletności, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu, są weryfikowane pod kątem uprawnień do dodatku węglowego.

Weryfikacji dokonuje:

 • MGOPS w Łasku w zakresie rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy,
 • Urząd Miejski w Łasku, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył wniosku o dodatek węglowy w MGOPS.

 

3. Czynności związane z zakupem

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, zgodnie z kolejnością jego wpływu do Urzędu, skontaktuje się z Państwem (na podany we wniosku nr telefonu lub email) pracownik Urzędu Miejskiego w Łasku w celu przekazania informacji o sfinansowaniu zakupu i odbioru węgla.

Ze względu na mniejsze ilości węgla zaoferowanego gminie w stosunku do złożonego zapotrzebowania, sprzedaż węgla odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz otrzymanego sortymentu z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Procedura realizacji zakupu

Dystrybucję węgla będą prowadzić składy:

 • Translok. S.j. - ul. Kolejowa 2, 98-100 Łask, tel. 43 675 20 23
 • Stos Piotr P.P.H.U. „STOS-BUD”, - ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676 14 45
 • NDS Sp. z o.o.- ul. Kolejowa 13, 98-100 Łask, tel. 43 675 23 85
 • P.T.H.U. „Go-Trans” Małgorzata Rakocińska, - ul. Krakowska 3, 98-100 Łask, tel. 695 541 589

4. Ceny

 • cena zakupu węgla wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę (nie obejmuje innych kosztów, jak np. workowanie, transport itp.),
 • cena usługi transportowej bez względu na miejsce docelowe na terenie gminy oferowana przez składy węgla wynosi 62 zł brutto za 1 kurs.

 

5. Pozostałe informacje

Gmina Łask w dniu 18 listopada 2022 r. podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na potrzeby zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych na okres do 31.12.2022 r.

Złożone przez Gminę Łask zapotrzebowanie na rodzaj i ilość węgla kamiennego określone na podstawie wstępnego rozpoznania opiewało łącznie na 2875 ton, z tego:

 • ekogroszek/groszek: 1700 t,
 • gruby: 1150 t,
 • miał: 25 t.

Oferta przedstawiona przez PGG S.A. na dzień podpisania umowy opiewa na dostawy następujących ilości i sortymentów:

2022

Gmina Łask czeka na wskazanie daty pierwszej dostawy

i czyni starania o zwiększenie przyznanej ilości węgla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ WĘGLA W GMINIE ŁASK – aktualizacja 22.11.2022 r.

 

Gmina Łask podpisała umowy z lokalnymi składami węgla:

 • Translok. S.j. -ul. Kolejowa 2, 98-100 Łask, tel. 43 675 20 23
 • Stos Piotr P.P.H.U. „STOS-BUD”, ul. kolejowa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676 14 45
 • NDS Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 13, 98-100 Łask, tel. 43 675 23 85
 • P.T.H.U. „Go-Trans” Małgorzata Rakocińska, - ul. Krakowska 3, 98-100 Łask, tel. 695 541 589

Uwaga!

Sprzedaż węgla rozpocznie się dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonych składów na terenie naszej gminy z punktu dystrybucyjnego spółki skarbu państwa. Czekamy na wskazanie terminu dostawy.

Szczegóły już jutro.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Łask przystąpiła do rządowego projektu sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych  warunkach, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236).

Trwają czynności organizacyjne związane z podpisaniem umowy z uprawnionym  podmiotem do prowadzenia sprzedaży gminie paliwa stałego oraz rozmowy z lokalnymi dostawcami na jego dystrybucję dla mieszkańców.

Gmina będzie mogła rozpocząć sprzedaż węgla dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonego składu na terenie naszej gminy z punktu dystrybucyjnego spółki skarbu państwa.

Wstępna procedura zakupu węgla przez osoby fizyczne na potrzeby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Łask będzie wyglądała następująco:

 1. Złożenie wniosku o zakup.
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku.
 4. Uiszczenie opłaty za zakup węgla i odebranie faktury.
 5. Odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu.

Na jedno gospodarstwo domowe przypada max. 1,5 t węgla w 2022 r. i 1,5 t tego opału w 2023 r. w cenie nie wyższej niż 2000 zł/tonę.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego.

 

„Wzór wniosku wraz z procedurami gdzie należy składać wnioski oraz wszystkie istotne informacje na temat zakupu preferencyjnego będą Państwu przedstawiane na bieżąco na stronie BIP (Zakup węgla)  https://bip.lask.pl/2215/208/sprzedaz-wegla.html

 

O dalszych czynnościach w sprawie będziemy informować na stronach Łaskiego Serwisu Samorządowego oraz Facebooku (oficjalny profil gminy Łask). Śledź Nas!