Sprzedaż węgla w gminie Łask – komunikat

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu poza kolejnością składania wniosków węgla kamiennego sortymentu groszek z KWK ROW Ruch Marcel o następujących parametrach:

  • Wymiar ziarna – 8,0 ÷ 31,5 [mm]
  • Nadziarno największa zawartość – 10,0  [%]
  • Największy wymiar ziarna – 50,0 [mm]
  • Podziarno największa zawartość – 10,0 [%]
  • Wartość opałowa - Qi r – 30 000 ÷ 32 999 [kJ/kg]
  • Zawartość popiołu - Ar – max - 6,0 [%]
  • Zawartość siarki całkowitej - Str – max - 0,60 [%]
  • Zawartość wilgoci całkowitej - Wtr – max - 7,0 [%]
  • Zawartość części lotnych - Vdaf – 30,00 ÷ 36,00 [%]
  • Spiekalność - RI – 30 ÷ 60

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 43 676 83 50 lub 43 676 83 49.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek