Spacer śladami łaskich Żydów

Spacer śladami łaskich Żydów rozpocznie się zbiórką pod Łaskim Domem Kultury o godz. 11:50, skąd uczestnicy przejdą na drugą stronę ulicy, gdzie na boisku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza odbyła się selekcja Żydów podczas likwidacji getta w Łasku w 1942 r. Następnymi punktami spaceru będą m.in. budynek dawnej synagogi, dawne szkoły żydowskie czy kuczka w kamienicy nr 1 na łaskim rynku. Wycieczka zakończy się w Muzeum Historii Łasku, gdzie znajdują się eksponaty dotyczące historii Żydów w Łasku oraz prezentowana jest wystawa czasowa „Życie i zagłada łaskich Żydów”. Serdecznie zapraszamy!