Silna wieś, Silna Polska

Kampania społeczna ,,Silna Wieś ,Silna Polska” 

Większe wsparcie finansowe:

 • płatności bezpośrednie
 • płatności obszarowe
 • ubezpieczenia upraw i zwierząt
 • dopłaty do nawozów
 • dopłaty do paliwa rolniczego
 • dopłaty do trzody chlewnej

Większe wsparcie społeczne i rozwój:

 • emerytura bez konieczności zbywania gospodarstwa
 • 13. i 14. emerytura
 • uwolnienie Rolniczego Handlu Detalicznego
 • rozszerzenie działalności KGW
 • budowanie patriotyzmu konsumenckiego

Szczegółowe informacje na temat kampanii na stronie: https://silnawies.gov.pl/

 

 (link otworzy duże zdjęcie)