Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

"Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz  z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

Dofinansowanie w Kwocie 2  591 434, 00 zł
Koszt całej inwestycji  4 543 086,11 zł