Ruszył nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Pula środków wynosi 300 tys. zł.

O dotację może wystąpić w zasadzie każdy, kto chce zadbać o zabytek, składając zgłoszenie do naboru bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ważne jest tylko, żeby na remont godzili się właściciele zabytku, a obiekt znajdował się na terenie województwa łódzkiego i był wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków bądź gminnych ewidencji zabytków.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na: osuszenie zabytku, jego zabezpieczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia, zakup materiałów budowlanych, czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł.

Wnioski można składać do 14 lutego br.

Szczegóły na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/mala-architektura-zabytkowa

Zapraszamy do udziału w konkursie.