Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most

Uwaga, łódzkie! Zabytek z Twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

Mieszkasz w województwie łódzkim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 6 lutego do 5 marca 2023 r.

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Konkurs „Nasz zabytek" jest podzielony na dwie części: 

  • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start konkursu – 6 lutego 2023 r.); 

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej).

  • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start konkursu w drugiej połowie maja 2023 r. - po ogłoszeniu wyników I Konkursu).  

Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już edycje konkursu w każdym z 16 województw.

W ubiegłej edycji Konkursu Nasz Zabytek przeprowadzonej w województwie łódzkim zwyciężył Dworek w Uniejowie. W ramach inwestycji w dworku zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja, tak aby zwiększyć dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Na parterze dworku zostanie utworzona nowa, większa sala powstała poprzez połączenie czterech mniejszych. W dworku po zakończeniu rewaloryzacji będzie miejsce dla prób muzyków, organizacji koncertów oraz nowe miejsce dla działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstanie tu również Gminne Centrum Inicjatyw Społecznych, które będzie miejscem dla lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i integracji środowiska lokalnego.

Równolegle do województwa łódzkiego Fundacja ogłasza konkurs w woj. dolnośląskim, pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Harmonogram konkursów w pozostałych województwach znajduje się na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/#harmonogram

Udział w konkursie – krok po kroku

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń: 6.02 – 5.03. 2023 r.)

·         Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.

·         Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej. 

·         Zrób zdjęcie zabytku.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji www.mostthemost.pl

Jeśli nie lubisz wypełniać internetowych formularzy, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

II Konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Nabór zgłoszeń rozpocznie się na początku listopada 2022 r. i będzie trwał przez 3 tygodnie.

·         Zastanów się, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?

  • Opisz swój pomysł i uzasadnij go.
  • Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek" to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł mają szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń.

Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią zaangażować się w wybór lokalnych zabytków do rewaloryzacji i wykreowanie dla nich nowej funkcji społecznej.

Konkurs Nasz Zabytek w liczbach:

▪  16 konkursów na wybór zabytku

▪  16 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków

▪  prawie 7100 zgłoszeń zabytków od mieszkańców

▪  prawie 650 zgłoszonych zabytków

▪  prawie 1050 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków

▪  10 podpisanych umów na wypłatę grantu 

Wszystkie zgłoszone w konkursie zabytki można zobaczyć na mapie zabytków . 

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.