Rusza kolejna edycja konkursu „Róża Przedsiębiorczości”!

Drodzy Przedsiębiorcy,

Informujemy, że rusza kolejna edycja konkursu „Róża Przedsiębiorczości”. Celem konkursu jest promocja gminy Łask poprzez popularyzację gospodarczych osiągnięć firm działających na terenie gminy i promowanie lokalnej przedsiębiorczości. Sukces poprzednich edycji jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem, że wspólne działanie w kierunku promocji rozwoju przedsiębiorczości prowadzi do wzmocnienia biznesu. Współpracując, mamy realny wpływ na kształtowanie nowej rzeczywistości.Doceniając Państwa dotychczasową aktywność i zaangażowanie dziękuję, a tym samym serdecznie zapraszam do udziału w ósmej już edycji konkursu.

Burmistrz Gminy Łask

Gabriel Szkudlarek

 

Do konkursu można przystąpić w terminie do dnia 7 grudnia 2022 roku poprzez wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnioną ankietę uprzejmie prosimy odesłać w formie papierowej lub elektronicznej.

  • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w UM w Łasku
  • w formie elektronicznej - przesłać skan wypełnionej i podpisanej ankiety na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

Ankieta dostępna jest na stronie www.lask.pl

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Alicja Załoga - Inspektor Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku:

  • tel. 43 676 37
  • e-mail: a.zaloga@lask.pl