Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego CSiR

W październiku br. ruszyły prace związane z realizacją zadania „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 5a”. Wykonawcą zadania jest firma P.H.B. ZAMBUDII z siedzibą w Sieradzu. Wartość robót budowlanych wynosi 1 196 665,16 zł. Zakończenie realizacji przewidywane jest w terminie do lipca 2016 r. Inwestycja ta jest dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z WFOŚiGW w Łodzi  w formie dotacji i pożyczki. W wyniku realizacji inwestycji istniejący budynek zostanie przebudowany, rozbudowany i poddany kompleksowej  termomodernizacji a tym samym dostosowany do obowiązujących  warunków technicznych jak i do korzystania przez osoby niepełnosprawne.