Rozbudowa drogi we Wronowicach

Łaski samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi we Wronowicach. Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej nr 103184E od skrzyżowania z ulicą Brzozową i Rolniczą w Łasku do działki nr 299 we Wronowicach, o nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem z destruktu. Powstaną również zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaplanowano budowę odwodnienia w postaci rowów i kanalizacji deszczowej, która odprowadzi wodę do specjalnych skrzynek rozsączających. Roboty zakończy wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Prace warte blisko 4,2 mln zł wykona Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny. Firma ma na to czas do końca sierpnia br.

Na to zadanie gmina Łask otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.556.820 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych III Edycja PGR.