Rowerowe Łódzkie

Gmina Łask jest partnerem projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, w którym bierze udział 10 miast: Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zgierz i Zduńska Wola. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie.

Unijne dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020: 2 703 320,00 zł

Budżetu państwa dofinansowanie: 318 037,51 zł

Wkład własny (koszty kwalifikowalne): 159 018,94 zł

Realizacja projektu: 01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

Dofinansowanie dla gminy Łask w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: 134 507,20 zł.

Dofinansowanie dla gminy Łask w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu państwa: 15 824,37 zł

Na 6 stacjach w Łasku możemy wypożyczyć w sumie 48 rowerów. Pierwsze dwadzieścia minut wypożyczenia jest darmowe. Za pierwszą godzinę (21-60 minut) zapłacimy 1 zł, druga rozpoczęta godzina to 3 zł, a za trzecią i każdą następna rozpoczęta godzina trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 5 zł. Pozostawienie roweru poza stacją wiąże się z zapłatą 5 zł, a poza strefą funkcjonowania systemu 200 zł. Maksymalnie rower możemy wypożyczyć na 12 godzin, jeżeli ten czas przekroczymy, trzeba będzie zapłacić 200 zł. Kradzież, utrata i zniszczenie roweru wiąże się z zapłatą odszkodowania, które wynosi 2200 zł.

Lokalizacja stacji w Łasku:

  • ul. Zielona                                     
  • ul. Jana Pawła II                             
  • pl. Szarych Szeregów                                           
  • Orlik ul. Szkolna                                       
  • Orlik ul. Lipowa                                                  
  • ul. Inki – Danuty Siedzikówny       

Każda z ww. stacji ma 12 stanowisk.

W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie konieczne jest dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty inicjalnej. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony www.rowerowelodzkie.pl, dzwoniąc na Infolinię lub za pomocą aplikacji mobilnej Rowerowe Łódzkie dostępnych tutaj:

ANDROID
iOS

Wypożyczenie roweru możliwe jest poprzez: aplikację mobilną Rowerowe Łódzkie, przyłożenie sparowanej karty dotykowej RFID lub kontakt z Infolinią. Zwrot roweru następuje poprzez zapięcie Blokady O-lock.

Regulamin Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie dostępny jest TUTAJ
Polityka prywatności dostępna TUTAJ

Strona internetowa województwa łódzkiego:
www.lodzkie.pl