Rewitalizacja

 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Łasku informuje, iż w dniu 09.11.2022 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14 (parter) odbędą się warsztaty organizowane w ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030. Tematem warsztatów będzie nabór projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym programem. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.
 
  1. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie przystąpienia Gminy Łask do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030
  2. Uchwała Nr XLVIII/620/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030

  3. Nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030

  4. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030 w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miesjkiego w Łasku, ul. Warszawska 14.

  5. Mapa - Łask

  6. Mapa  - Kolumna 

  7. Raport z konsultacji

  8. Ogłoszenie warsztaty