Remont wałów przeciwpowodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje prace remontowe prawego i lewego wału rzeki Grabi w Łasku (wybudowanego w latach 60-tych ubiegłego wieku), poprzez wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Roboty są prowadzone w oparciu o decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi stanowiącą nakaz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego obiektów, w odniesieniu do których dokumenty wykazywały m.in. lokalne zaniżenia korony, w tym również na skutek przejeżdżania pojazdów po koronie wału.

Zgodnie z archiwalną dokumentacją obiekt nie posiada na remontowanych odcinkach przejazdów wałowych, co wyklucza możliwość wykonania takich przejazdów przez administratora wałów przeciwpowodziowych w ramach realizowanych prac odtworzeniowych.

Należy również podkreślić, że remontowane odcinki wałów nie krzyżują się obecnie z drogami publicznymi, gdzie istniałoby uzasadnienie do ewentualnego wykonania takich przejazdów przez administratora wału przeciwpowodziowego, jednakże nie wyklucza to możliwości wykonania takich przejazdów przez zainteresowane osoby po spełnieniu wymogów formalnych wynikających z przepisów prawnych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, zakazuje się wykonywania przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.