Remont w łaskim ratuszu: będzie winda

Łaski samorząd podpisał umowę na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie dostosowania dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Najważniejszą zmianą będzie montaż windy, która znacznie ułatwi poruszanie się po miejskim ratuszu. Wykonawcą wartej ponad 1,5 mln zł inwestycji została firma SZOKMIR Mirosław Szoka.

Gmina Łask otrzymała na ten cel  dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 188.810,00 zł.