Remont dróg w gminie Łask

Łaski samorząd podpisał umowę na remont kolejnych dróg w gminie.

Zakres prac obejmie: ul. Gucińską w Rokitnicy, drogę w Wydrzynie i Teodorach, a także pl. Dąbrowskiego.

Wykonawcą inwestycji wartej 687 tys. zł zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ŁASK Sp. z o.o. Prace potrwają do 5 miesięcy.