Rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli

16 maja 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych w gminie Łask. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 zostały określone Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26 stycznia 2022 r. Kryteria stosowane podczas drugiego etapu naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteria naboru dla publicznych szkół podstawowych zostały podjęte Uchwałami Nr XXIX/304/2017 i NR XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. Dodatkowe informacje odnośnie naboru będą dostępne na stronach placówek biorących udział w rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca odbywać się będą za pomocą systemu elektronicznego na wniosek rodzica.

Formularz wniosku będzie dostępny od 16 maja do 20 maja 2022 r. pod adresem:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/CMS/nabor-k.aspx

UWAGA: Wysłanie wypełnionego druku wniosku przy pomocy systemu informatycznego naboru bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły/przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka - takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW