Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Łask.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 27 marca 2023 r. rozpoczyna się w naszej gminie rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których gmina Łask jest organem prowadzącym. W gminie Łask prowadzony jest nabór elektroniczny.

Prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Nabór” dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask (wybór z menu po lewej stronie Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się 27 marca 2023 r. od godz. 8.00 i potrwa do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. 

Serdecznie zapraszamy.