Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku"

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku”.

Wykonawcą prac jest firma Markbud Sp. z o. o ul. Targowa 7 99-200 Poddębice,  termin wykonania zgodnie z umową to 15.12.2015 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przebudowę ul. na osiedlu Ostrów na odcinku ok. 716 m (od W12 do W18). Zakres prac:

 • podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 23 cm;
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych AC 11W (KR-2) warstwa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 4 cm;
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją K>65%;
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
 • wjazdy i chodniki obustronne z kostki betonowej;
 • kanalizacja deszczowa o długości ok. 425,5 m (odcinek od wylotu S.K. D.2.1 do D.2.10).

2. Przebudowę ul. Leszczynowej na odcinku ok. 90 m (od W8 do W16) z wyłączeniem skrzyżowania ulicy Leszczynowej z ul. Podleśną (dokładny zakres na załączniku graficznym nr 70). Zakres prac:

 • podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 23 cm;
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych AC 11W (KR-2) warstwa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 4 cm;
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją K>65%;
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm;
 • wjazdy i chodniki obustronne z kostki betonowej.

 

 

Galeria: 

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku
Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku
Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku
Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku
Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku