Ptasia grypa w gminie Łask – informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że mimo wejścia w życie Rozporządzenie Nr 8/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 lutego 2023 r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 925) w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2023 r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Nr 3/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2023 r. (Dz. U. Woj, Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2023 r. paz. 123) w sprawie określenia obszarów zapowietrzanych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach to na terenach powiatu laskiego oraz zduńsko wolskiego nadal obowiązuje Rozporządzenie Nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. oraz Rozporządzenie Nr 2/2023 z dniem 3 stycznia 2023 r. nakazujące min. utrzymywanie drobiu w zamknięciu oraz karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu. Nakazy i zakazy, o których mowa w wyżej wymienionych rozporządzeniach obowiązują wszystkichmieszkańców aż do odwołania.