Przyjmowanie wniosków o zakup paliwa stałego

Gmina Łask zaprasza Mieszkańców do składania wniosków o zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
 

Wnioski o zakup węgla składa się oddzielnie na każdy z dwóch okresów:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • od dnia 01 stycznia 2023 r.

Wnioski na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie można składać od dnia 9 listopada 2022 r.
 

  1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (Biuro Obsługi Interesanta) w godzinach pracy urzędu lub
  2. Elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miejskiego w Łasku za pomocą usługi
    "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
     

Wniosek do pobrania oraz instrukcja zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łasku  
link: Sprzedaż Węgla - Urząd Miejski w Łasku (lask.pl)

 

O terminie składania wniosków na drugi okres, tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. poinformujemy w odpowiednim czasie.