Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ulicy Przemysłowej 21

Syndyk masy upadłości Sala 3 Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ulicy Przemysłowej 21, o powierzchni 5,5002 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, to jest:

Prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 99/9 dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063210/2,

Udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości stanowiących działki gruntu numer 99/3 oraz 99/13, dla których w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063211/9.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) netto.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 4 kwietnia 2023 roku, godzina 11.00 sala 309 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37

Pisemne oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 3 kwietnia 2023 roku, godzina 15.00 na adres syndyka masy upadłości: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2023 roku wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim SA o numerze: 31 1050 1461 1000 0090 3214 6996  - posiadacz rachunku: Sala 3 Sp. z o.o. w upadłości  (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela Syndyk za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.