Przetarg na najem lokalu w kamienicy na Pl. 11 listopada

Burmistrz Łasku ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na najem  lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego:

  • „Galeria nr 1” o pow. 29,92 m2  – 388,96 zł + VAT, wadium w wysokości 450,00 zł

Wadium należy wpłacać do 20 marca 2023 r.

Oferty należy składać do 20 marca 2023 r.. do godz. 15.30.

Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Załączniki: