Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz

 

Więcej szczegółowych informacji na temat naboru znajdziesz na bip.lask.pl w zakładce