Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie

Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie" uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 572 143,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 817 34,35 zł.

Cel projektu: podniesie poziomu życia mieszkańców, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Zakres projektu obejmuje:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz fragmentów chodników,

- przebudowę nawierzchni jezdni - wykonanie jezdni bitumicznej o szerokościach 3,5 m i 5,0 m.,

- budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, nawierzchni chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m  i poboczy gruntowych ulepszonych z kruszywa o szerokości 0,75m,

- przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów utwardzonych kostką betonową,

- budowę odwodnienia ulicy w tym kanału deszczowego oraz studni chłonnych,

- regulację wysokościową urządzeń podziemnych,

- wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze,

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,

- uporządkowanie terenu, obsianie trawa

Efekty: stworzenie jednolitego i wzajemnie uzupełniającego się ciągu komunikacyjnego. 

Nr umowy o dofinansowanie: 184/G/2020 z dnia 11.09.2020 r.

Galeria: 

Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej

Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej
Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej
Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej
Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej
Ruszyła przebudowa ul. Łącznej i Dolnej